Nee, echt?

Evolutie verklaart leven op aarde niet stond gisteren in het Reformatorisch Dagblad (link werkt niet op zondag) boven een artikel over een symposium in Urk waar evolutieontkenners elkaar religieus ingegeven, achterhaalde en, op zijn best, aan alle kanten rammelende wetenschappelijke verhaaltjes vertelden.

En daarmee heeft het Reformatorisch Dagblad het bij het rechte eind. Want zoals iedereen die tijdens de biologielessen waar de evolutietheorie behandeld werd een beetje opgelet heeft weet, is de evolutietheorie de wetenschappelijke verklaring van het ontstaan van soorten. Darwin’s boek heet ook niet voor niets On the Origin of Species by Means of Natural Selection. De evolutietheorie doet geen uitspraken over het ontstaan van leven op aarde. Het ontstaan van leven is een complex vraagstuk waar nog geen sluitende wetenschappelijke theorie voor is. Dit is ook absoluut geen nieuws.

Evolutie is een feit. Dat er volwassenen zijn die dit met hun volle verstand, ongeacht de overdaad aan bewijs en met de kennis die nu beschikbaar is blijven ontkennen en achter tweeduizend jaar dogma aan willen lopen, soit. Moeten zij weten.

Waar ik echter niet zo goed tegen kan, zijn groeperingen zoals Stichting De Oude Wereld—de organisatoren van het eerder genoemde symposium—die onder het motto want kinderen hebben recht op informatie en een eigen mening ‘het bijbels ontstaansmodel’ als wetenschappelijk alternatief voor de evolutietheorie als lesmateriaal aan kinderen wil voorschotelen.

Ik mag toch hopen dat de eigen mening waar kinderen recht op hebben gebaseerd zal zijn op correcte en verifieerbare informatie, en niet op overduidelijk niet-wetenschappelijke interpretaties van een van de vele scheppingsmythes.