(r)Evolutie?

In het EO-programma ‘t Zal je maar gebeuren verwijst Andries Knevel zijn eerdere uitspraken over de schepping en ‘intelligent’ design resoluut naar de prullenbak met een duidelijke verklaring:

  1. Vroeger geloofde ik dat de schepping in 6 × 24 uur had plaatsgevonden en was ik creationist. Kort geleden geloofde ik nog in Intelligent Design.
  2. Ik herroep al mijn eerdere uitspraken hierover en erken in het verleden mijn kinderen en kijkers op een spoor te hebben gebracht. Daar heb ik spijt van.
  3. Ik kies voor geloofwaardigheid en geloof. Ik zal daarom open en met ieder in debat gaan, gelovig of ongelovig, op zoek naar de waarheid.
  4. Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit. Ze blijven elkaar versterken. Beiden hebben hun eigen waarheid, zin en geloofwaardigheid.
  5. Ik geloof nog steeds van harte in God de schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus als redder en Heer van deze wereld.

Het gevolg laat zich raden: bijbelvaste Christenen zijn not amused. En dat terwijl Knevel al in 2005 de zesdaagse schepping had ingeruild voor het zogenaamde ‘intelligent’ design. Dat hij nu ook daar afstand van neemt, is de logische stap die daar op volgt. Intelligent Design stelt dat het universum en alles daarin zo ingewikkeld in elkaar steekt, dat er wel een intelligente ontwerper aan te pas gekomen moet zijn. Het is niets anders dan een scheppingsverhaal omhuld door pseudo-wetenschappelijk klinkende prietpraat.

Dat Knevel nu openlijk afstand neemt van de schepping in zes dagen en evolutie accepteert—hoewel de zin “Nu geloof ik in evolutie” uit de verklaring verdween—betekent niet dat hij de schepping helemaal afwijst. Hij gelooft immers nog steeds van harte in God de schepper van hemel en aarde, wat hem in het kamp van de theïstische evolutie plaatst. Wat mij vanuit een religieus oogpunt gezien een begrijpelijk standpunt lijkt: er is nog veel onduidelijkheid over het ontstaan van leven, en in theorie is het mogelijk dat een god de boel geschapen heeft en evolutie als instrument ingezet heeft. Wetenschappelijk gezien heb je er weinig aan: het sluit niet aan op de feiten, en ‘god heeft het gedaan’ verklaart niets.

Hoe dan ook, hulde voor Andries Knevel en zijn nieuwe standpunt. Als hij nu nog van zijn irritante maniertjes bij zijn interviews af komt, dan kan het nog wel eens wat met hem worden.