Foldertjes

Voor de zoveelste keer: mensen, evolutie is een feit. Daar verandert geen foldertje wat aan. Neem de titel: Evolutie of schepping, wat geloof jij? Je kan de vraag net zo goed niet stellen, want die doet er niet toe. Al geloof je nog zo hard dat de aarde plat is, de maan een brok zure, Zwitserse geitenkaas is, en er 6.000 jaar geleden een zesdaagse schepping heeft plaats gevonden, het verandert niets aan de feiten: de aarde is rond, de maan is een steenklomp die daar omheen draait, en de mens is het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Evolutie is wetenschap, geen geloof. Niemand gelooft in evolutie zoals je in de schepping kan geloven.

Terug naar je makerGisterochtend vernam ik van de anti-anti-Darwinfolder-actie Terug naar je maker, die oproept deze ongevraagde reclame voor God retour afzender te sturen. Het is een gezamenlijke actie van een aantal toonaangevende opinieweblogs die het uitermate bezwaarlijk vinden dat een religieuze mening opgedrongen wordt tot achter de voordeur. En hoewel ik vierkant achter dit initiatief sta, ben ik niet van plan dit pamfletje te retourneren.

Ik heb namelijk een beter plan: inlijsten. Mooi lijstje erom, en dan een ereplaats aan de muur. Deze folder verdient niets minder. Het is 150 jaar na The Origin of Species, en de beste argumenten tegen de evolutietheorie komen blijkbaar niet verder dan retoriek en zendingsdrang. De folder komt met achterhaalde argumenten, laat informatie weg, schetst een ronduit verkeerd beeld van wat evolutie inhoudt en ontkent glashard een zondvloed aan bewijs. Volgens mij kan je Darwin en de evolutietheorie haast geen groter compliment maken.

Over de inhoud van dit pamflet kan ik verder kort zijn, want er staan inmiddels al genoeg kritische besprekingen op het internet.¹ Kort samengevat bied deze folder geen enkel argument tegen de evolutietheorie die al niet honderd keer eerder ontkracht is, en het bied ook geen argument voor de schepping dat verder gaat dan in de Bijbel staat dat …

In de conclusie van het foldertje staat dat Geschiedenis wordt geschreven vanuit een bepaald standpunt, met een bepaald doel. en In de schoolboeken voor het voortgezet onderwijs probeert men de evolutietheorie aannemelijk te maken. Daarbij gebruikt men feiten die helemaal geen bewijs zijn of zelfs onjuist zijn. Ongeacht of deze stellingen kloppen, ze gaan in ieder geval wel op voor deze folder: het is geschreven vanuit het standpunt dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, met als doel zoveel mogelijk zieltjes te winnen. De folder probeert de evolutietheorie onderuit te halen. Daarbij gebruikt men feiten die helemaal geen bewijs zijn of zelfs onjuist zijn.

Eén van de Tien Geboden in het Christendom luid Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. (Ex. 20:16) Persoonlijk interpreteer ik dat als “je moet de kluit niet belazeren.” En dat is wat mij zo tegenstaat aan deze folder: ze belazeren de kluit. Of ze hebben zonder enige kennis van zaken dit gedrocht geschreven, wat minimaal net zo erg is. Een andere conclusie kan ik niet trekken: of ze weten niet waar ze het over hebben, of ze weten dat wel en hangen willens en wetens, excusez le mot, een lulverhaal op.

Volgens de coördinator van de folderactie, Kees van Helden, was de intentie om discussie los te maken. Daar lijkt, behalve een spervuur aan hatemail en doodsbedreigingen over en weer,² niets van te komen. Van Helden krijgt van het Reformatorisch Dagblad (link werkt niet op zondag) alle ruimte om over deze onwelwillendheid te klagen: Het is weer een voorbeeld van het feit dat de media en de wetenschap de wetenschappelijke bewijzen voor het creationisme volledig willen doodzwijgen. Nu vraag ik je, los van het feit dat er geen enkel wetenschappelijke bewijs voor het creationisme is, waarom zou je in vredesnaam in discussie gaan met iemand die een folder vol onwaarheden verstuurt?

  1. Een greep uit het aanbod: Geannoteerde versie van de Evolutie of Schepping folder (pdf), TerugNaarJeMaker.nl over de folder, Weerligging creationisten folder, Stichting Keep the Faith over de folder, Denk eens echt na, Evolutie of Schepping? Wat geloof jij? – Een antwoord, Kolderfolder.
  2. Waarbij ik voor de goede orde wil stellen dat doodsbedreigingen zo ca. de executie van Servet in opdracht van Calvijn zijn, dat je haast wel het verstand van een dooie goudvis moet hebben om er aan mee te doen. Met excuses aan alle dode goudvissen.

update 2009-03-02: Twee extra foldertjes gevonden, en netjes geretourneerd. De beste van de twee begeleidende schrijfsels staat, zoals dat in het Engels heet, ‘behing the jump.’

Vannacht sprak er opeens een stem tot mij. Zo’n diepe, volle, donderende stem. “Stuur terug die folder!” galmde het door mijn hoofd, “Maak een statement, brand die evolutieontkenners tot onder hun veters af, stel ze een eeuwigdurend niets en een betekenisloos leven in het vooruitzicht! Dat zal ze leren mij te ontkennen.”

“Maar Charlie,” zei ik, “waarom zou ik? Als de beste argumenten die ze tegen de theorie waar Jij de grondlegger van bent hebben uit niets meer dan holle retoriek en leugens bestaan, dan hebben ze toch eigenlijk niets te melden? Dan zijn ze er toch alleen maar op uit om zieltjes te winnen voor hun God?”

“Daar heb je een punt,” donderde het weer, “maar toch moet dat foldertje terug. Ik, Charles Darwin, jouw god, gebied het, en aldus zal het geschieden.”

U ziet het, ik had geen keus. Mijn God sprak tot mij, en ik als nederig gelovige gehoorzaam. Ontvang het woord van Darwin opdat ook u gered wordt.

Met vriendelijke groet,
Uw vriend in Darwin,

W.G.