Paasquiz

De dood en wederopstanding van Jezus is het belangrijkste dogma in het Christelijke geloof. Er van uitgaande dat alles wat in de bijbel staat letterlijk zo gebeurd is, waarom komen de vier evangelisten dan met vier verschillende versies (Mattheüs 28, Marcus 16, Lucas 24 en Johannes 20) van wat er op de ochtend van de derde dag gebeurd is?

  1. Het gaat er niet om hoe het gebeurd is, maar dat Hij waarlijk is opgestaan;
  2. Iedereen maakt wel eens een foutje, ook een door God geïnspireerde evangelist die er zelf niet bij was en alles ook alleen maar van horen zeggen heeft;
  3. God heeft de vier evangelisten vier verschillende verhalen laten schrijven (zonder dat zij dat wisten), om jouw geloof te testen;
  4. De satan heeft de vier evangelisten vier verschillende verhalen laten schrijven (zonder dat zij dat wisten), gewoon, omdat hij het kon;
  5. Anders, namelijk …

Onder de inzenders wordt een zak paaseitjes verloot. Nu dat pasen weer voorbij is eet ik ze zelf maar op.