Monthly Archives: April 2009

Paasquiz

De dood en wederopstanding van Jezus is het belangrijkste dogma in het Christelijke geloof. Er van uitgaande dat alles wat in de bijbel staat letterlijk zo gebeurd is, waarom komen de vier evangelisten dan met vier verschillende versies (Mattheüs 28, Marcus 16, Lucas 24 en Johannes 20) van wat er op de ochtend van de… Read more »

IE6: Goodbye, and thanks for nothing

Yesterday, I said that Internet Explorer 6 is dead to me. Allow me to expand on that a bit. Internet Explorer 6 was first released on August 27, 2001. Back then it was a pretty decent browser. But technology doesn’t stand still. Other browsers with more features came along, and started to snoop away it’s… Read more »

Posted , filed under The Internet & tagged with .

Frameless

As far back as May 1996, web accessibility guru Jakob Nielsen argued against using frames on websites. And as a web developer, I agree that frames are rarely the right solution. And yet, for as long as I’ve been running that pet project of mine, I’ve been using a frames. The (almost) Complete Meat Loaf… Read more »

Posted , filed under The Internet & tagged with .

Eerste zinnen: Zes jaar vrijdagmiddag

Al ruim zes jaar verschijnt er iedere zaterdagochtend een column van Daniël Lohues in het Dagblad van het Noorden. (Niet op dvhn.nl te vinden, dus een alternatief linkje.) In Zes jaar vrijdagmiddag worden de eerste zes jaar aan columns gebundeld. Als stukjesschrijver gaat Lohues nauwelijks in op de actualiteit. Hij vertelt over zijn jeugd, de… Read more »

Questions, questions 2

Questions, questions is the series where I try to answer questions that appear in the webstats and aren’t already answered on this website. So that discounts those questions about how long it took Darwin to write The Origin of Species (about a year), the basic premise of The Origin and its first and last lines,… Read more »