Drie keer kort

Eind april stuurde minister Plasterk (onderwijs, emancipatie, &c.) een brief aan alle schoolbesturen (pdf) in het primair en voortgezet onderwijs. In die brief stond dat scholen geen leraren of andere personeelsleden mogen weigeren vanwege hun seksuele gerichtheid of het hebben van een homoseksuele relatie. Hoewel dit volgens mij volledig in de lijn van artikel 1 van de grondwet ligt, veroorzaakte het toch een hoop ophef. Blijkbaar bestaat er onder de dames en heren christenbroeders het idee dat het discrimineren van homoseksuelen een verworvenheid is waar je met je fikken van af moet blijven.

***

Afgelopen maandag hief de EO de schorsing van Arie Boomsma op. Drie weken eerder dan gepland, zonder duidelijke opgaaf van redenen. In zijn eerste interview na de schorsing (vanwege gebrek aan overleg rond een fotoreportage) vielen mij twee ferme uitspraken op: Te vaak geeft het christendom een liefdeloos signaal af naar homo’s. en, op de vraag of het het medium homoglossy bij de schorsing een rol speelde, Natuurlijk is dat de doorslaggevende factor van de schorsing geweest. Jammer genoeg voor de EO bevestigt dat interview alleen maar de vermoedens die ik al had.

***

Ten slotte maakte het RefDag vandaag een kapitale blunder, door bij het bericht over de benoeming van Aaqil Ahmed (een moslim) tot het nieuwe hoofd religie van de BBC een wel erg generieke foto van een moslim te plaatsen.