Selectieve verontwaardinging

Aanstaande donderdag zijn er verkiezingen voor het Europees parlement. Eén van de stemlokalen in de gemeente Apeldoorn zal op die dag gevestigd zijn in een moskee (pdf). Reden genoeg voor de PVV-leden Fritsma en Brinkman om op het stokpaardje te klimmen en kamervragen te stellen:

2. Deelt u de mening dat het onacceptabel is om van kiesgerechtigden te verwachten dat zij zich in een moskee vervoegen om hun stem uit te brengen, daar een moskee het symbool bij uitstek is van de kwaadaardige ideologie genaamd islam, in dit geval eens te meer daar de bewuste moskee een warm voorstander is van sekse-apartheid? Zo nee, waarom niet?

Daarmee gaan de heren voorbij aan twee punten: in de gemeente Apeldoorn mag je zelf kiezen naar welk stembureau je gaat (dus als je niet in een moskee wil stemmen, dan stem je elders) en dat er ook diverse stemlokalen in of bij kerken gevestigd zijn. Dat in iedere kerk de vrouw een ondergeschikte rol heeft en dat de gezamenlijk christelijke kerken ook niet bepaald een vlekkeloze reputatie hebben interesseert ze blijkbaar niet. Omdat dat hoort bij een religie die al vele honderden jaren deel uitmaakt van onze westerse cultuur en daar mede de basis van vormt.

Fraai stukje selectieve verontwaardiging.