Laat ik me in houden

Vorige week in het nieuws: vloeken helpt. Vandaag in het Nederlands Dagblad: Peter Smit van de Bond tegen het vloeken met een relaas wat je, op de erkenning dat vloeken een ventielfunctie heeft na, zo kan voorspellen: vloeken kwetst christenen en Het is sociaal en respectvol om rekening te houden met je omgeving. Had hij het daar bij gelaten, dan had ik nu dit stukje niet geschreven. Maar nee. Hij moest de bijbel er weer bij halen:

Er is nog een diepere reden achter het vloeken: agressie, die voortkomt uit het hart. Een Bijbels gegeven: wat de mond uitgaat komt uit het hart. Uit het hart komen sinds de zondeval: boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, vaste getuigenissen en laster (Matteüs 15:18,19).

Het hart moet vernieuwd worden, wat alleen kan door het geloof in de Here Jezus.

Vooruitdanmaarweer.

Beste Peter Smit: als het sociaal en respectvol is om rekening te houden met je omgeving, wil je het dan eens tot je door laten dringen dat het overgrote deel van Nederland geen enkele boodschap heeft aan jouw God en zijn geboden? Dat het dus niet getuigt van respect om iedereen die een andere god aanhangt of een beschaafd goddeloos leven leidt uit te maken voor zondaars en hen agressieve gedachten over moord, overspel, diefstal, ontucht en wat niet meer zijt toe te dichten. Het zou dan wel zo sociaal zijn om de mensen die denken, Joh, die God van Peter Smit, nou, die kan me verdomme gestolen worden, niet met je bijbelse praatjes lastig te vallen, toch?

Nou dan.