Monthly Archives: October 2009

Bijbel10daagse: dag 9

(Als je braaf met het officiele minibijbelleesrooster (pdf!) van de Bijbel10daagse meeleest, dan mag je je vandaag over Richteren 16:4-22 buigen. Dat is het overbekende verhaal van Simson en Delila. Daar wou ik het vandaag niet over hebben. Ik vind wat er in Richteren 14 staat veel interessanter.) Simson, die gezegend was door de HEERE… Read more »

Bijbel10daagse: dag 8

(Het is dag 8 van de Bijbel10daagse met weer een bijbels verhaal ter lering ende vermaak.) In die dagen was Koning Saul geen fan van de volksheld David. Hij zou hem maar wat graag uit de weg laten ruimen. Toen hij hoorde dat zijn tweede dochter Michal verliefd was op David, bedacht hij een list:… Read more »

Bijbel10daagse: dag 7

(Zelfs op de zevende dag van de Bijbel10daagse wordt er niet gerust.) In Genesis 38 lezen wij dat Juda drie zonen had: Er, Onan en Sela. Voor zijn oudste zoon Er vond hij een vrouw, Tamar. Maar voordat hij kinderen bij haar kon verwekken, werd hij door de HEERE gedood, omdat hij kwaad was in… Read more »

Kamervraag

Kamervragen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Vandaag stelt PVV-lid Martin Bosma enkele vragen aan minister Plasterk (o.a. Cultuur en Media) omtrent het liedje Baklava of Rijstevla uit Kinderen voor Kinderen 14 (1993) dat blijkbaar onlangs weer eens op de publieke omroep te zien was: Bent u er bekend mee dat de kreet ‘Allah… Read more »

Bijbel10daagse: dag 6

(We zijn over de helft van de Bijbel10daagse.) De zonden van Sodom en Gomorra waren groot. Daarom stuurt God twee engelen vermomd als mannen er naartoe om te kijken of er echt niets meer te redden valt. Bij de stadspoort komen zijn Lot tegen, en, gastvrij als hij is, nodigt hij ze uit om bij… Read more »