Bumafaal faalt

Buma / Stemra [heeft] op 1 oktober jl. haar tarieven voor 2010 gepubliceerd voor gebruik van muziek op het internet. Onderdeel daarvan was het tarief voor niet-bedrijfsmatig muziekgebruik door middel van zgn. embedded files. Dit onderdeel van het tarief heeft tot grote commotie geleid bij een breed publiek en in de volksvertegenwoordiging.
Deze commotie heeft Buma / Stemra niet onberoerd gelaten. Buma / Stemra heeft na overleg binnen haar branche organisatie, VOICE, besloten om het tarief voor niet-bedrijfsmatig gebruik van muziek in embedded files niet ten uitvoer te brengen (zoals particuliere profielen op sociale netwerken).

Zie je wel dat stennisschoppen op het internet zin heeft: de bumatax voor particuliere webloggers is van de baan. Digitale Burgerrechten stijdfront Bits of Freedom merkt terecht op dat er op het heugelijke nieuws genoeg af te dingen valt:

Ten eerste is de vraag of voor embedden überhaupt een vergoeding kan worden gevraagd. Buma negeert deze vraag, door aan te geven dat zij bedrijfsmatig embedden wel zal belasten. Ten tweede is de vraag wat als bedrijfsmatig moet worden aangemerkt: is iemand die een blog met advertenties publiceert, ook bedrijfsmatig actief? Ook is het opvallend dat Buma in het geheel niets zegt over de belangen van de internetgebruiker en de kleine Nederlandse muzikant, en hoe aan die belangen tegemoet wordt gekomen.

Maar goed. Dit is een stap de goede kant op, en een opening om het hele systeem open te breken.