Bijbel10daagse: dag 1

Vandaag is de Bijbel10daagse van het Nederlands Bijbelgenootschap begonnen. Tien dagen lang trekt een bus langs tien steden, waarin verhalenvertellers de tien geselecteerde bijbelverhalen vertellen. Jottum.

Omdat ik zelf niet zo heel erg bekend ben in de bijbel leek het mij wel een guitig idee om de komende tien dagen ook iedere dag een verhaal uit de bijbel te lichten. Gewoon, omdat het kan. En omdat veel verhalen uit de bijbel met de mantel der oh-maar-wacht-even,-hoe-praten-we-dit-in-vredesnaam-recht? bedekt worden.

Om te beginnen, een klassieker uit 2 Koningen 2. In vers 23 en 24 horen wij dat de profeet Elisa op weg is naar Betel.

En hij ging van daar op naar Beth-El. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!
En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.

Leermoment van de dag: je moet een dienaar des HEEREN niet bespotten. Laat staan in groepsverband.