Bijbel10daagse: dag 2

(Van 23 oktober tot 1 november is het bijbel10daagse. Ik doe mee door iedere dag een (minder bekend) bijbelverhaal te belichten.)

Vorige maand was er een Amersfoortse predikant die van de opschudding rondom de corrigerende tik die hij had veroorzaakt een aanval op godsdienstvrijheid en een toonbeeld van intolerantie jegens bijbelse hardlijnigheid wou maken. Wat hem betreft is de bijbelse richtlijn duidelijk: Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging.

Mensen die de bijbel van voor tot achter letterlijk interpreteren, zonder de dingen die niet in hun straatje passen over te slaan, die mag ik wel. Wat als je zegt, ja, maar dat van die roede, dat moet je niet letterlijk nemen, dat moet je in de tijd zien: toen was dat normaal, nu doen wij dat niet meer, dan begeef je je op het hellende vlak. Het is dan immers nog maar een kleine stap naar het afwijzen van andere, meer essentiële geloofszaken uit ‘het goede boek.’

Helaas. De predikant in kwestie is niet zo recht in de leer als dat hij ons wil doen geloven. In een interview met het Nederlands Dagblad zegt hij dat bijvoorbeeld Deuteronomium 21:18-21 voor ons gelukkig niet meer geldt. * Dat is op zich best wel jammer. Want daar kan hij volgens mij best een interessante preek uit halen:

Wanneer iemand een moedwilligen en wederspannigen zoon heeft, die de stem zijns vaders en de stem zijner moeder niet gehoorzaam is; en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet horen zal,
Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats.
En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper.
Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve; en gij zult het boze uit het midden van u wegdoen; dat het gans Israël hore, en vreze.

Tot zover deze opvoedkundige handreiking.

* Althans, dat maak ik uit een ingezonden brief op. Het interview is slechts deels toegankelijk.