Bijbel10daagse: dag 4

(Het is nog steeds bijbel10daagse. Tot 1 november iedere dag een stichtelijk woord.)

In die dagen was David koning van Israël, en zijn zoon Amnon kreeg Thamar, de zus van Davids zoon Absalom lief. Maar omdat zij a) nog maagd was en b) zijn halfzus, vond hij niet dat hij iets met haar aan kon vangen. Dit kwelde hem zeer, en samen met zijn neef bedacht hij een list: hij veinsde ziek te zijn, en zorgde ervoor dat Thamar hem eten kwam brengen opdat hij aan kon sterken. Toen gebeurde het volgende:

Als zij ze nu tot hem nabij bracht, dat hij ate, zo greep hij haar, en zeide tot haar: Kom, lig bij mij, mijn zuster! Maar zij zeide tot hem: Niet, mijn broeder, verkracht mij niet, want alzo doet men niet in Israël; doe deze dwaasheid niet. Doch hij wilde naar haar stem niet horen; maar sterker zijnde dan zij, zo verkrachtte hij haar, en lag bij haar.

Nadat Amnon zijn halfzus verkracht had, verdween de liefde die hij eerst voor haar voelde als bij toverslag. Nee, nu haatte hij Thamar, en liet haar uit zijn vertrekken verwijderen. Thamar werd gek van verdriet, maar zowel van haar broer Absalom als van koning David kreeg ze geen blijk van medeleven. Sterker nog, in plaats van verhaal te halen of hem te straffen waren zij slechts kwaad op Amnon, en deden verder niets.

Tot zover deze les in bijbelse normen en waarden.