Bijbel10daagse: dag 5

(In deze Bijbel10daagse vertel ik iedere dag een bijbels verhaal. Omdat je zonder de bijbel geen normen en waarden kan hebben.)

In die dagen was de stad Tebes in opstand gekomen tegen Abimelech. Die belegerde stad, en nam hem in. De bewoners waren bijtijds naar een versterkte toren gevlucht, en hadden zich daar ingesloten. Abimelech bestookte toen de toren, want hij zou dat opstandige gespuis wel eens krijgen. Hij liep met een fakkel op de poort van de toren af om deze in brand te steken …

Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimélechs hoofd; en zij verpletterde zijn hersenpan.
Toen riep hij haastelijk den jongen, die zijn wapenen droeg, en zeide tot hem: Trek uw zwaard uit, en dood mij, opdat zij niet van mij zeggen: Een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem, dat hij stierf.

Toen het leger Israëls zag dat hun leider dood was, gingen zij ieder huiswaarts.