Bijbel10daagse: dag 6

(We zijn over de helft van de Bijbel10daagse.)

De zonden van Sodom en Gomorra waren groot. Daarom stuurt God twee engelen vermomd als mannen er naartoe om te kijken of er echt niets meer te redden valt. Bij de stadspoort komen zijn Lot tegen, en, gastvrij als hij is, nodigt hij ze uit om bij hem te dineren en de nacht door te brengen. In eerste instantie weigeren ze het aanbod, maar hij weet ze te overtuigen. Na het avondmaal word er op de deur geklopt. Lot doet open, en ziet alle mannen uit Sodom staan.

En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die dezen nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.
Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe;
En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad!
Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan.

Natuurlijk kan Lot zijn gasten niet uitleveren zodat men seks met ze kan hebben, dat zou een grof gebrek aan gastvrijheid zijn! Daarom bied Lot zijn ongehuwde dochters aan. De mannen van Sodom nemen hier echter geen genoegen mee, en dreigen ergere dingen met Lot te doen als wat ze met zijn gasten van plan waren. Gelukkig schieten de engelen Lot te hulp, en helpen ze hem en zijn gezin te ontsnappen. Niet veel later liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen.