Bijbel10daagse: dag 8

(Het is dag 8 van de Bijbel10daagse met weer een bijbels verhaal ter lering ende vermaak.)

In die dagen was Koning Saul geen fan van de volksheld David. Hij zou hem maar wat graag uit de weg laten ruimen. Toen hij hoorde dat zijn tweede dochter Michal verliefd was op David, bedacht hij een list: hij zou haar gebruiken om de Filistijnen tegen David op te zetten en hem zo uit de weg ruimen. Saul stuurde twee bedienden naar David, met het bericht dat de koning zo zeer op hem gesteld was dat hij zijn dochter ten huwelijk aan bood. David zou hier maar wat graag op ingaan, maar, zo liet hij de koning zeggen, hij was een arme sloeber die geen bruidsschat kon betalen.

Toen zeide Saul: Aldus zult gijlieden tot David zeggen: De koning heeft geen lust aan den bruidschat, maar aan honderd voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich wreke aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen.
Zijn knechten nu boodschapten David deze woorden. En die zaak was recht in de ogen van David, dat hij des konings schoonzoon zou worden; maar de dagen waren nog niet vervuld.
Toen maakte zich David op, en hij en zijn mannen gingen heen, en zij sloegen onder de Filistijnen tweehonderd mannen, en David bracht hun voorhuiden, en men leverde ze den koning volkomenlijk, opdat hij schoonzoon des konings worden zou. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw.