Bijbel10daagse: dag 9

(Als je braaf met het officiele minibijbelleesrooster (pdf!) van de Bijbel10daagse meeleest, dan mag je je vandaag over Richteren 16:4-22 buigen. Dat is het overbekende verhaal van Simson en Delila. Daar wou ik het vandaag niet over hebben. Ik vind wat er in Richteren 14 staat veel interessanter.)

Simson, die gezegend was door de HEERE en zeer sterk, zou graag een Filistijns meisje trouwen. Zijn ouders vonden het niet zo’n goed idee. Werd het volk Israëls immers niet door dat gajes onderdrukt? Moest hij nu echt met een van hen trouwen? Was er onder zijn eigen volk geen geschikte bruid te vinden? O, die was er vast wel, maar wat zijn ouders niet wisten, was dat de HEERE dit zo gewild had. Dan kon Simson mooi ruzie zoeken met de Filistijnen, en dat zou ze leren, dat goddeloze tuig. *

Niet veel later was Simson samen met zijn ouders op weg naar zijn lief. Toen ze in de buurt van Timna, waar zij woonde, langs de wijngaarden liepen, werd de weg opeens een jonge leeuw versperd.

Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem vaneenscheurde, gelijk men een bokje vaneenscheurt, en er was niets in zijn hand; doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen, wat hij gedaan had.

Ongeschonden kwamen ze tenslotte in Timna aan, waar het meisje Simson nog steeds beviel. Niet veel later ging hij weer die kant op, ditmaal om haar te trouwen. Onderweg ging hij echter eerst nog eens bij de dode leeuw kijken. Een zwerm bijen had in het kadaver een nest gebouwd, dat vol zat met honing. Hij nam die honing, en bracht het bij zijn ouders, zonder te zeggen waar het vandaan kwam. Uiteindelijk arriveerde hij in Timna, om te trouwen. Op het feestje daagde hij de dertig gasten uit: hij gaf een raadsel op, en als zij binnen zeven dagen het antwoord wisten, dan zouden zij van hem allemaal een kekke outfit. Lukt ze dat niet, dan kreeg hij er dertig. De gasten accepteerden de weddenschap. Simsons raadsel? Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetigheid.

Vier dagen later kwamen de gasten verhaal halen bij Simsons vrouw. Als zij het antwoord niet zou verklappen, nou, dan zouden ze haar huis eens fijntjes tot de grond toe afbranden. Met haar en haar familie erin. Gelukkig voor haar familie wist ze net op tijd Simson het antwoord te ontfutsellen, en zo gebeurde het dat vlak voor zonsondergang op de zevende dag de bruiloftsgasten voor Simson verschenen, en spraken, al zeggende, Wat zou er zoeter zijn dan honing en sterker dan de leeuwenkoning? Bij de baard van een profeet naar keuze, wat was Simson nijdig!

Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, en hij ging af naar de Askelonieten, en sloeg van hen dertig man; en hij nam hun gewaad, en gaf de wisselklederen aan degenen, die dat raadsel verklaard hadden.

Na deze moord op dertig onschuldige mannen ging Simson weer thuis bij zijn vader wonen. Zijn schoonvader gaf zijn vrouw daarom maar aan een van de getuigen op de bruiloft.

* Waarbij opgemerkt moet worden dat ‘goddeloos tuig’ gezien moet worden als ‘tuig dat met een andere god heult.’

Dit bleek geen slimme zet van zijn schoonvader geweest te zijn: Simson keerde enige tijd later terug om op zijn vrouw in te gaan, en toen hij hoorde dat zijn vrouw aan een ander was gegeven stak hij uit wraak de Filistijnse korenvelden in brand. Dit was de start van een serie wraakacties over en weer, waarbij Simsons vrouw en schoonvader, minimaal tweeduizend Filistijnen en tenslotte Simson zelf om het leven kwamen.