Monthly Archives: October 2009

Bumafaal faalt

Buma / Stemra [heeft] op 1 oktober jl. haar tarieven voor 2010 gepubliceerd voor gebruik van muziek op het internet. Onderdeel daarvan was het tarief voor niet-bedrijfsmatig muziekgebruik door middel van zgn. embedded files. Dit onderdeel van het tarief heeft tot grote commotie geleid bij een breed publiek en in de volksvertegenwoordiging. Deze commotie heeft… Read more »

Find Flickr photopage Flickr bookmarklet

Sometimes, for some reason, people hotlink an image from Flickr, without a link back to its photopage. Like the pretty picture here. And sometimes, you’d like to see that image in a different size, you want to know if you can use it in your newspaper, or whatever. So you right click the right-click the… Read more »

Posted , filed under I'm a geek & tagged with .

Tijd voor verandering

Gisteren riep ik dat het auteursrechtensysteem helemaal stuk is. Vandaag iets meer daarover. Disclaimer vooraf: Ik ben geen jurist; ik vind het interessante materie en schrijf stukjes over dingen die me bezighouden. Waarom is het systeem stuk? Simpel: de tijden zijn veranderd, de techniek is veranderd, cultuur en kunst zijn per definitie aan ontwikkeling onderhevig,… Read more »

Foldertjes, deel 2

In februari werden er foldertjes vol met leugens over de evolutietheorie huis-aan-huis verspreid. In november volgt er, mocht de HEERE het zo beschikken dat de financiering rond komt, een tweede folderronde. Opperfolderaar voor de Bijbelse Scheppingstheorie in Zes Dagen™ Kees van Helden gaat, uiteraard, in het RefDag (niet op zondag) alvast op de inhoud in:… Read more »

Posted , filed under Dutch only & tagged with .