Brief aan het RefDag

Op mijn lijstje van 100 dingen staat “write a letter to the editor.” Daar kan nu een vinkje bij. Naar aanleiding van weer een tenenkrommend stuk in het RefDag kon ik me deze keer niet inhouden en stuurde onderstaand reactie naar de hoofdredactie.

Strikt gezien klopt er wat in uw artikel “Weerstand in VS tegen uitdelen Darwins boek” staat. Ik vind het echter kwalijk dat een krant van uw profiel in dit artikel nergens uitgelegd waar deze weerstand vandaan komt, namelijk de inhoud van de introductie die Ray Comfort geschreven heeft.

De reden dat de introductie tot heftige reacties leidt is dat Comfort een beeld van evolutie schetst die geen enkele ‘evolutionist’ zou onderschrijven, met argumenten komt die keer op keer weerlegd zijn en hij Darwin met ad hominem argumenten zwart probeert te maken. Zo stelt Comfort bijvoorbeeld dat Hitler Darwins evolutionaire filosofie tot zijn logische conclusie bracht. Een uitgebreide, kritische bespreking van de introductie is op http://www.dontdissdarwin.com/analysis.php te vinden.

Een onjuiste voorstelling maken van de evolutietheorie en die onjuiste voorstelling dan aanvallen is respectloos. Darwins naam door het slijk halen om zo de evolutietheorie in twijfel te trekken is respectloos. Vol blijven houden dat zonder Darwin Hitler nooit tot zijn ideologie gekomen zou zijn is niet alleen respectloos, maar ook pertinent onjuist. Hitler was (al dan niet praktiserend) Katholiek, en nergens in “Mein Kampf” wordt naar Darwin of “The Origin of Species” verwezen.

Deze non-argumenten en leugens zijn de oorzaak van de heftige reacties op de evangelisatieactie van Comfort en de zijnen.

Door geen melding te maken van deze achtergrond wekt het artikel de indruk dat atheistische evolutionisten weer eens op de tenen getrapt zouden zijn. Probeert u zich eens in te denken wat de reactie zou zijn als Comfort de Koran zou voorzien van een vergelijkbare introductie, of als ‘evolutionisten’ gratis Bijbels zouden uitdelen met een introductie die de schepping, zondvloed en het evangelie in twijfel probeert te trekken. Ik ben er stellig van overtuigt dat de reacties in beide gevallen ook zeer heftig zullen zijn.