Yearly Archives: 2009

Bijbel10daagse: dag 7

(Zelfs op de zevende dag van de Bijbel10daagse wordt er niet gerust.) In Genesis 38 lezen wij dat Juda drie zonen had: Er, Onan en Sela. Voor zijn oudste zoon Er vond hij een vrouw, Tamar. Maar voordat hij kinderen bij haar kon verwekken, werd hij door de HEERE gedood, omdat hij kwaad was in… Read more »

Kamervraag

Kamervragen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Vandaag stelt PVV-lid Martin Bosma enkele vragen aan minister Plasterk (o.a. Cultuur en Media) omtrent het liedje Baklava of Rijstevla uit Kinderen voor Kinderen 14 (1993) dat blijkbaar onlangs weer eens op de publieke omroep te zien was: Bent u er bekend mee dat de kreet ‘Allah… Read more »

Bijbel10daagse: dag 6

(We zijn over de helft van de Bijbel10daagse.) De zonden van Sodom en Gomorra waren groot. Daarom stuurt God twee engelen vermomd als mannen er naartoe om te kijken of er echt niets meer te redden valt. Bij de stadspoort komen zijn Lot tegen, en, gastvrij als hij is, nodigt hij ze uit om bij… Read more »

Bijbel10daagse: dag 5

(In deze Bijbel10daagse vertel ik iedere dag een bijbels verhaal. Omdat je zonder de bijbel geen normen en waarden kan hebben.) In die dagen was de stad Tebes in opstand gekomen tegen Abimelech. Die belegerde stad, en nam hem in. De bewoners waren bijtijds naar een versterkte toren gevlucht, en hadden zich daar ingesloten. Abimelech… Read more »

Bijbel10daagse: dag 4

(Het is nog steeds bijbel10daagse. Tot 1 november iedere dag een stichtelijk woord.) In die dagen was David koning van Israël, en zijn zoon Amnon kreeg Thamar, de zus van Davids zoon Absalom lief. Maar omdat zij a) nog maagd was en b) zijn halfzus, vond hij niet dat hij iets met haar aan kon… Read more »