Stemadvies

Vergeet de crisis en de economie, laat het immigratieprobleem voor wat het is, maar laat meer essentiële en levensbepalende vraagstukken je stemgedrag leiden. Want voorwaar, wij zijn gewaarschuwd: indien heel Nederland niet op korte termijn tot inkeer komt, dan kunnen wij een zondvloed watervloed danwel zeebeving of een gruwelijke dood tegemoet zien.

Daarom mijn bindende stemadvies:

Stemt SGP! Want mensen, laat het toch eens tot ons doordringen: het ware geluk is alleen te vinden in Gristus Jezus, de Weg, De Waarheid en het Leven; en niemand komt HEERE God de Vader dan door Hem.