First Lines: Hoe een klein rotgodje God vermoorde + 1

In Hoe een klein rotgodje God vermoorde stelt Guus Kuijer dat de kleine rotgoden van religieuze fundamentalisten God vermoord hebben. Zij dichten Hem allerlei kenmerken en daden toe die wij bij andere mensen verwerpelijk vinden. Dit is niet alleen godslastering, dit is met een cirkelzaag op God inzagen tot hij een kleinzielig en naargeestig mannetje geworden is. Volgens Kuijer was de god van Abraham, ondanks diens krankzinnige opdracht zijn zoon te offeren, zo’n kwaaie peer nog niet. Daar viel nog me te praten, zoals toen die keer bij Sodom. Maar door de eeuwen heen is het godsbeeld zo veranderd dat je niet meer kan zeggen dat de god van Abraham dezelfde god als die van Jezus en, later, Mohammed is. Die god, met zijn hemel en hel, lijkt slechts nog een pedagogisch truckje te zijn. Niets meer dan een klein rotgodje.

Gelezen boek
Guus Kuijer — Hoe een klein rotgodje God vermoorde
Eerste zin
Ik was blij dat ik Nederland even kon verlaten.

Bonus! Omdat ik toch bezig was heb ik Kuijers pamflet Waarom kinderen wel cowboytje, maar nooit jezusje of mohammedje spelen meteen gelezen. Met 37 pagina’s was dat niet echt een enorme inspanning. En om meteen de hamvraag te beantwoorden: dat komt doordat de bijbel- en koranverhalen ethisch gedateerd zijn en op geen enkele manier meer bij de hedendaagse kinderlijke moraal past. Kuijer is van mening dat de wrede moraal van de bijbel en koran krachtig verworpen moet worden. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.

Gelezen boek
Guus Kuijer — Waarom kinderen wel cowboytje, maar nooit jezusje of mohammedje spelen
Eerste zin
Ik ben, zoals velen van mijn generatie, behoorlijk christelijk opgevoed.