Monthly Archives: December 2010

Citaat van de dag

Volgens het RefDag zou minister Donner (Binnenlandse Zaken), in een debat over de zondagswet (Op den sabbat Zondag, des Dag des Heerens, zult gij niet voordat 1 uur na den sext verstreken is jolijt ende plezier maken, opdat gij vromelijk ter kerke zult gaan.), in staat zijn geweest de volgende volzin uit te spreken zonder… Read more »

Copying a DVD in Ubuntu

Total geekpost warning. Suppose that you’re using Ubuntu and you want to copy a DVD. There are of course several ways to do it, but if you’re not opposed to command line wrangling, just open a terminal and issue the following commands: sudo umount /dev/dvdrw1 readom dev=/dev/dvdrw1 f=/path/to/file.iso Where /dev/dvdrw1 is the path to your… Read more »