Overbodig

Gisteren was het International Day Against Homophobia. En die was geheel aan me voorbij gegaan, ware het niet dat ik het tegen beter weten in niet kon laten, en Knevel & Van den Brink zat te kijken. Theologe Jacobine Geel mocht daar namelijk iets komen vertellen over de kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen die een aantal kerkgenootschappen en religieus ingestelde organisaties ondertekend had.

Want het is anno 2011 blijkbaar nog steeds nodig om een uitgebreid statement te maken dat geweld tegen homo’s eigenlijk niet meer zo van deze tijd is. Omdat de site van de Nederlandse Internationale Dag tegen Homofobie compleet ruk vrij naar is, volgt hier de integrale tekst van de verklaring:

We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in welke vorm dan ook, uit den boze.

Van elke schending van mensenrechten zeggen we nu: dat deugt niet. Vandaag benadrukken we dat in het bijzonder waar het de schending van de mensenrechten van homoseksuelen betreft. Daaronder vallen alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld tegen homoseksuelen evenals het aanzetten tot deze vormen van geweld. Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat voorbij aan Christus’ oproep om God en de medemens lief te hebben. Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder begrip met hen om te gaan.

We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving.

We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden.

En weet je wat het mooie is: het heeft een jaar gekost om tot dit fraaie stukje proza te komen. Het is toch een godvergeten schande. Want persoonlijk vind ik deze verklaring nogal een open deur: geweld is niet cool, je weet toch?

‘t Is naïef, ik weet het, maar ik hoopte stiekem dat het wel snor zou zitten met de naastenliefhebbendheid van christenen. Maar nee, het is 2011 en al is God dan liefde en staat er in je boek dat je je naaste lief gelijk uzelve dient te hebben, dan nog moet je aan je achterban uitleggen dat ook homoseksuelen je naasten zijn en dat geweld niet cool is.

Dan kan je zeggen, Ja, maar het is toch goed dat kerken nu eindelijk eens opkomen voor homo’s? Ja, zo kan je het zien. Aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen dat, ongeacht in welke sprookje je gelooft, het nogal voor zich spreekt dat je als mensen onder elkaar een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaat. Daar heb ik geen bijbel, thora of koran voor nodig. Iets met zelf verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag.

En dan heb ik het nog helemaal niet over die clubjes als de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken, en andere ‘radicaal evangelische’ schismaclubjes. Want die doen dus gewoon niet mee. Hun god zal wel een letterlijke interpretatie van de bijbel voorschrijven. Nou ja, tenminste, een letterlijke interpretatie van die delen van de bijbel waar je vandaag de dag nog een soort van mee weg kan komen. Want dat stenigen van overspeligen, godslasteraars, sabbatbrekers en weet ik het allemaal, ja, nou, dat komt alleen nog maar in de koran voor. Dat doen wij heul niet meer, dat is barbaars, en daarbij, door het offer van Christus aan het kruis is dat sowieso niet meer van toepassing. Ofzo.