Ritueel slachten

Op dit moment is in de Tweede Kamer het debat over onverdoofd ritueel slachten bezig. Onverdoofd niet-ritueel slachten is al lang en breed verboden, maar voor de ritueel slacht is er een reli-escape ingebouwd. Slacht je uit religieuze overweging onverdoofd, dan mag dat. De Partij voor de Dieren diende een wetsvoorstel in om hieraan een einde te maken.

Dikke onrust in joodse, islamitische en christelijke kringen natuurlijk. Want als je geen ritueel geslacht vlees kan eten, dan kan je geen echte jood en/of moslim zijn. Aantasting van de godsdienstvrijheid! Een nieuwe holocaust, een tweede Auschwitz, althans, volgens een joodse meneer met keppel was het effect hetzelfde.

Ik zal meteen bekennen dat ik nogal een partij boter op mijn hoofd heb. Ik mag graag een stukje vlees eten, en eerlijk gezegd heb ik er nog nooit bij stilgestaan of dit nu al dan niet verdoofd gebeurt. Ik ben van mening dat de argumenten die gemaakt zijn voor een verbod op onverdoofd slachten een stuk beter zijn dan de argumenten die tegen dit verbod pleiten.

Want eigenlijk heeft de pro-ritueel slachten lobby alleen maar drogredenen. Want waarom mag ritueel slachten niet verdoofd gebeuren? Het gebeurt toch al jaren zo. En daarbij, zo staat het niet in hun boek. Onze god (m/v) heeft het zo niet gewild.

Dus?

Dat dingen in bijbel, thora of koran staan, maken ze nog niet waar. Dat dingen al jaren zo gaan, zegt niets over de wenselijkheid ervan, en betekent niet dat het goed is dat het zo gaat of dat het altijd zo moet blijven.

Wat mij vooral mateloos irriteert is de uitzonderingspositie die religieuze clubjes krijgen op basis van de god drogreden. Dit, dat, zus en zo kan niet, mag niet en tast hun grondrecht op vrijheid van godsdienst aan. In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. Alleen zijn sommige mensen gelijker dan anderen, omdat zij in een god met enige aanhang geloven.

Ik heb het al vaker gezegd, maar wat mij betreft is het nog steeds volkomen ongewenst om wetgeving te baseren op dingen die niet in de realiteit gebaseerd zijn. Dat jouw god dit of dat vind, prima. In de echte wereld hoeft de rest van de samenleving zich daar natuurlijk niets van aan te trekken. Maak eerst maar eens aannemelijk dat die god bestaat, praten we daarna verder.