Puik plan

Arie Slob, hopman van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer, heeft een plannetje: wat nu als we al het ceremoniële gebeuren rond het burgerlijk huwelijk in het gemeentehuis schrappen, en er een formaliteitje aan een loket van maken? Als je poespas wil, in een kerk of op het gemeentehuis of in een zaaltje of wat dan ook, dan regel je dat verder zelf maar.

Het loskoppelen van het ceremoniële gedeelte van het wettelijke gedeelte zou de oplossing voor gewetensbezwaarde weigerambtenaren moeten zijn. Hoe dat in zijn hoofd werkt vraag ik me af, want juist die administratieve handeling is het sluiten van het een rechtsgeldig huwelijk, desnoods tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. En daar was het allemaal mee begonnen. Dat die weigerambtenaren dat niet over hun van christelijke naastenliefde overlopende hartje kunnen verkrijgen, omdat de heere het zo niet gewild schijnt te hebben.

Daarnaast wil Slob het mogelijk maken om het wettige gedeelte voor “de officiële trouwdag” af te laten handelen. En dat het burgerlijk huwelijk pas op de dag van de kerkelijke inzegening van kracht wordt. Of, wat daar logischer wijs uit volgt, op de dag dat je een jong bokje ritueel aan Beëlzebub offert terwijl al de bruiloftsgasten nakende om een pentagram dansen. Want de overheid kan natuurlijk geen wetgeving gaan maken die mensen met niet-christelijke rituelen een bruiloft willen vieren uitsluit.

Nee, al met al vind ik het nu al een sterk plan. Vooral omdat het grotendeels al mogelijk is. Uit een volledig niet-representatieve steekproef op twee gemeentelijke websites blijkt dat de optie van het sluiten van een huwelijk zonder toespraak, in bijzijn van alleen de getuigen zonder meer mogelijk is. En nog gratis ook. Je zit alleen vast aan ietwat incourante tijdstippen. Maar je maakt mij niet wijs dat je niet met de gemeente kan regelen dat je wel wil trouwen maar geen poespas wil. Zeker niet als je een zak geld meeneemt.

Daarnaast is het ook al heel lang mogelijk om op een willekeurige andere dag je huwelijk met allerlei andere activiteiten op te tuigen. Die hebben namelijk geen enkele wettelijke betekenis, dus zolang je binnen de grenzen die de wet stelt blijft kan je onbeperkt je gang gaan.

Nee, nogmaals, top plannetje.

Waar ik mij dan wel mateloos aan erger, is dat Slob stelt dat er door de motie die een einde maakt aan het gedogen van weigerambtenaren, en ik citeer, een smet is gaan kleven aan het burgerlijk huwelijk.

Ga. Toch. Eens. Weg. Aan de ene kant lopen gristenpolitici c.s. te janken over de zogenaamde “intolerante tolerantie van de seculieren” en het “doorgeslagen gelijkheidsdenken”, en aan de andere kant willen ze dat er ruimte voor verschil is, blijft en gaat zijn als het om religieuze intolerantie gaat.

Splinter, balk, Mattheus 7:3-5, je weet wel.

Echt. Je zou maar de mascotte van dat soort lui zijn. Dan denk je er de volgende keer wel drie keer over na voordat je je voor hun zonden aan een kruis laat meppen. Maak je eens een keer druk om dingen die er echt toe doen, zoals de bestrijding van Aids en honger in Afrika, in plaats van mensen voor te schrijven van wie zo mogen houden en met wie ze mogen trouwen en wie welk deel waarin schuift. En waarom eigenlijk? Omdat het in een of ander boek staat? Nou en, ik heb ook een boek, en schrijf ik jou daarmee de wet voor? Nou dan. Echt.