Toename

Steeds minder atheïsten kopt het Reformatorisch Dagblad vandaag. (Morgen ook, maar dan is de website dicht. Leve de zondagsrust.) Volgens onderzoek van het Amerikaanse tijdschrift International Bulletin of Missionary Research (IBMR) komen er iedere dag 83.000 christenen, 79.000 moslims, 37.000 hindoestanen en 250 joden bij. Het aantal niet-gelovigen neemt dagelijks met 1.000 af.

Hoe ze aan die cijfers komen word uit het artikel niet duidelijk, en ook op de site van het IBMR kan ik het onderzoek niet terug vinden. Gelukkig word wel de belangrijkste reden van deze groei aan genoemd:

De Amerikaanse studie noemt het geboortecijfer als belangrijkste reden voor de groei van de verschillende godsdiensten. Bekeringen spelen een veel minder belangrijke rol.

Tja. Kom er maar in, Richard Dawkins:

Richard Dawkins over religieuze indoctrinatie. Relevante gedeelte van 0:35 tot 2:00.

Dit onderzoek lijkt kinderen de religie van hun ouders aan te meten. Wat natuurlijk onzin is. Alsof een kind van vier dat zit te bidden voor het eten ook maar enig benul heeft waar het mee bezig is. Ja, nee, dat hoort zo. Waarom? Ja, dat moet van pappie en mammie.

Zoals Dawkins zegt, had je in Griekenland anno lang geleden geleefd, was er een grote kans dat je voor Zeus op je knieën ging. Ergo: er zijn net zo min katholieke, gereformeerde, islamitische of atheïstische kinderen als er communistische, CDA, PVV of D66 kinderen zijn. Je hebt kinderen van katholieke, gereformeerde, islamitische of atheïstische ouders. Met alle indoctrinatie die daar bij komt kijken.

“Steeds minder atheïsten” is natuurlijk een spannende kop, die meer aandacht trekt dan een genuanceerd verhaal over de zin en onzin van het betrekken van geboortecijfers in statistieken over religie. En of die claim ook waar is, dat is moet nog maar blijken. En nee, ik heb niet zo’n hele hoge pet op van waarheidsvinding in religieuze kringen.