Zijnswijze

De Nederlandse Energie Maatschappij had een reclamespotje:

De Bond tegen het vloeken was—ondanks de erkenning dat dinosaurussen samen met Adam en Eva in het paradijs vertoefden—niet gecharmeerd, en stapte naar de Reclame Code Commissie. Godslasterlijk, respectloos en kwetsend voor christenen, dus verbieden de boel.

Vandaag kwam de uitspraak. Hoewel de Commissie erkent dat de reclame voor sommige mensen kwetsend kan zijn, oordeelt zij echter dat de commercial niet nodeloos kwetsend is, en ook niet in strijd met de goede smaak of het fatsoen.

De Bond kwam met een ronkende reactie. Ik citeer:

Met de uitspraak laat de Reclame Code Commissie volgens de Bond tegen vloeken een kans onbenut om een grens te trekken. Net als geaardheid is religie is geen zienswijze, maar een zijnswijze. De identiteit van een groep mensen wordt door de commercial geschonden. Het is daarom van belang dat de samenleving respectvol omgaat met dergelijke gevoelens. Dat deze commercial wordt toegestaan kan worden gezien als vrijbrief voor reclamemakers om religieuze gevoelens te kwetsen. De Bond tegen vloeken wijst Nederland op het belang van respectvolle omgang. Taal doet iets met mensen.

De cynische klootzak in mij zou zeggen dat de stelling net als geaardheid is religie is geen zienswijze, maar een zijnswijze een gotspe is, dat religie je niet perse door je ouders aangesmeerd wordt en je er wel weer vrij makkelijk vanaf kan komen, en dat het een stelletje huilebalken zijn.

Maar laat ik het positief bekijken: de Bond tegen het vloeken, dat toch niet bekend staat als het meest progressieve bolwerk van Christelijk Nederland, doet een persbericht de deur uit waarin staat dat geaardheid wat hen betreft op dezelfde voet staat als religie, en dat de samenleving respectvol moet omgaan met eventueel gekwetste gevoelens van mensen met religie en/of een geaardheid. Ik wacht dan ook met spanning op campagnes van de Bond die het schenden van de identiteit van mensen met een geaardheid middels liefde- en respectloos taalgebuik aan de aan de kaak stelt. Dat deze commercial wordt toegestaan kan namelijk worden gezien als een vrijbrief om met Bijbelse voorstellingen geaarde gevoelens te kwetsen. Ik wijs de Bond tegen vloeken op het belang van respectvolle omgang. Immers, taal doet iets met mensen.