Quote van de dag: Muurtje

Voormalig Tweede-Kamerlid Boris van der Ham, thans voorzitter van het Humanistisch Verbond, in Trouw:

Mijn uitgangspunt is altijd: religie is een individueel recht. Wat je denkt mag je uiten, ook buiten de voordeur. Maar het is geen collectief recht: alsof je, zodra je het een religie noemt, een muurtje om je gemeenschap mag bouwen waarbinnen de overheid niks meer te zeggen heeft en waar de individuele rechten van mensen niet meer zouden gelden.

Kop, spijker, raak.