First Lines: Lof der Zotheid

One of the ideas behind my 40 books before 40 project was for me to challenge myself. To read something outside of my comfort zone. With Desiderius Erasmus’ Morias Enkomion, id est Stultitiae laus, commonly translated as In Praise of Folly or Lof der Zotheid in Dutch, I hit that squarely on the head.

Written in 1509 as an attempt to humor his friend Sir Thomas More, In Praise of Folly is an essay in which the goddess Folly praises herself and her gifts to mankind. It starts of light-hearted by praising self-deception and madness, but ends with a satirical put down of Roman Catholic doctrine.

Light reading matter, it is not. There are copious references to Greek and Roman myths, philosophers, and, of course, the bible. (This edition included some 370 end notes.) The language is long-winded, flowery, not quite to the point, and prone to endless lists of examples of the thing it is currently describing. Even though I can’t quite recall what I expected when I put this one on the list, but I’m quite sure it wasn’t what I got. I can understand why In Praise of Folly is a landmark in world history, but if you prefer your reading to fun, I’d steer clear of this one.

Book read
Morias Enkomion ofwel De Lof der Zotheid: Een stilistische oefening van Erasmus van Rotterdam (translated by drs. A.J. Hiensch, 1969)
First line
Hoe de mensen ook gewoonlijk over mij praten — want ik weet heel goed hoezeer de dwaasheid in kwade reuk staat, zelfs bij de allerdwaasten — ben ik het toch, en ik alleen die het in mijn macht heb goden en mensen op te vrolijken; een meer dan voldoende bewijs hiervoor is toch wel het feit dat zodra ik voor deze talrijke menigte naar voren trad om te spreken, onmiddelijk alle gezichten opklaarden tot een nieuwe en ongekende vrolijkheid, dat u onmiddelijk het gelaat uit de plooi bracht, dat u opgewekt en vriendelijk lachend applaudisseerde zodat het waarachtig wel lijkt of u — in zo groten getale van her en der gekomen — nu opeens dronken bent van de nectar der Homerische goden waarin lachkruid is gestrooid, terwijl u daarstraks nog somber en bezorgd zat te kijken alsof u net uit de grot van Trophonius terug was.