Referendum

De stemgerechtigde,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Oekraïne kan ons natuurlijk niets schelen roepende organisatoren, onrendabele roze rechts-populistische-onderbuikreutelaars, en slecht ingelezen roze matrozenpetjes er voor gezorgd hebben dat we vandaag mogen stemmen in een 40 miljoen Euro kostend rancunefeestje over de rug van 45 miljoen mensen;

overwegende, dat het referendum enkel gaat over de wet ter goedkeuring van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne, en dus expliciet niet over het associatieverdrag zelf, toetreding van Oekraïne tot de EU en whatever else het OMG-WTF-NEE-kamp er aan de haren bijsleept;

overwegende, dat ‘samen’ in zijn optiek altijd beter is dan LALALALALA-vingers-in-de-oren-kop-in-het-zand-NEE-NEE-THOTHVERDOMME-NEE-GA-WEG roepen, óók als degene waar je samen mee wil niet perfect is;

adviseert zichzelf gewoon lekker voor te gaan stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.